Марка:
Клас:
Тип:
0)&&(strlen($mail)>0)) { $to="office@rentacar-varna.com"; $ToSubject = "Message from RentCar-Varna"; $headers='MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers.= 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n"; $headers.= "From: ".$mail."\r\n"; $headers.= 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); $message='Съобщение от:'.$ime.'
E-mail:'.$mail.'
Телефон:'.$tel.'
Съобщение:'.$text; mail($to, $ToSubject, $message, $headers); echo '
Вашето съобщение е изпратено успешно. Благодарим Ви!
'; } else { $errno=""; if (!(strlen($ime)>0)){if($errno!=""){$errno=$errno.",Име";} else {$errno="Име";}} if (!(strlen($mail)>0)){if($errno!=""){$errno=$errno.",E-mail";} else {$errno="E-mail";}} $errno=$errno."."; echo '
Моля проверете дали сте попълнили следните полета: '.$errno.'
'; include ("contactform_bg.php"); } } else { echo '
'; include ("contactform_bg.php"); } ?>
България Варна 9000

Телефони:
+359 52/974 641
+359 897/954 121 NON-STOP
+359 889/342 042

Германия

Телефон:
+49 176 221 774 33

E-mail: n.nikolovi@abv.bg
Bulgarian Property|Rent a Car Varna|Rent a car Bulgaria
Alfeeli